Om Tony R Roos

Tony R. Roos är född i Göteborg i december 1958. Här är hans CV:

STUDIER
Hovedskous Målarskola Gbg 1976-1979, 3-årig litografisk utbildning i Göteborg.

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
Galleri Keruben Göteborg 1980,
Konstfrämjandet Halmstad 1981, Eksjö
Museum 1983, Vadsbo Museum 1984,
Uddevalla Konsthall 1985,
Galleri Majnabbe Göteborg 1986, Galleri
Koch Stenungsund 1987,
Konstfrämjandet Västerås 1987,
Stadshuskuben Falkenberg 1988, Frölunda
Kulturhus-Konsthall 1992, Galleri Blå
Jönköping 1992,
Galleri Lilla Louvren Göteborg 1994,
Markaryds Konsthall 1995,
Galleri 20 Göteborg 1995, NyttoKonst
Lysekil 1995,
Stadshuskuben Falkenberg 1996, Öckerö
Kommungalleri 1997,
Galleri Arvensis Åsa 1997, Galleri
Österskans Halmstad 1998,
Galleri Scandinavia Göteborg 1999,
Konstfrämjandet Uppsala 2000,
Konstfrämjandet Uddevalla 2001, Galleri
Scandinavia Göteborg 2002,
Konstgalleriet i Åhus 2002,
Grünevaldsvillan Saltsjöbaden Stockholm
2002.
Dergårdsgalleriet Lerum 2003,
Dergårdsgalleriet Lerum 2005,
Galleri Scandinavia Göteborg 2006 (mars),
Galleri Handelsman Flink Flatön 2006,
Partille Slottet-Partille konstförening mars
2007, Handelsman Flink, Galleri Maj,
Flatön 2007, Preemraff Lysekil
Konstföreningen april 2008,
Konstmässan Art Nordic april 2008,
sv.mässan Gbg,
Galleri Scandinavia mars 2009,
Arvidsjaur konstförening, sept./okt. 2009,
Galleri Källan Skanör, april 2011,Galleri
Fiskhuset, Nyköping aug. 2011,
Mornington Hotell Avenyn Gbg, mars
2012, Galleri Odinslund Bollebygds
kommun 2012, Galleri Teglebruket
Helsingborg 2012, Öckerö kommungalleri
nov. 2012, Galleri Cosmopolitan Göteborg,
mars 2013, Falköpings utställningshall,
sept. 2013, Galleri Ullman Gbg nov. 2013,
Öckerö konsthall dec. 2014,

Galleri Engleson Göteborg 2015, Lilla Galleriet Göteborg 2016,

GESTALTNINGAR
Gestaltning av fastigheten ”Utanverket”, Kastellgatan 19,Göteborg 1987-88. Stena Fastigheter Göteborg, Andrégatan 9, entré, 1994, för Dals Eds kommun bostäder 1996. MedicHus, matsalsvägg Annedalshus, Annedal i Gbg, väggutsmyckning 2003, Väggmålning på board (3 x 1,5 m) för Aranäs Bostads AB Kungsbacka 2007-08, Familjebostäder GBG, 2014, gestaltning Coopmansgatan

REPRESENTERAD
Skolstyrelsen Göteborg,
Bohuslandstinget, Hallands läns
landsting, Kungsbacka kommun,
Uddevalla kommun, Falkenbergs kommun,
Göteborgs Folkhögskola, Industrifacket
Göteborg, Stena Line,
Folketshusföreningarnas Riksorganisation
Stockholm, Härryda kommun, Bostads AB
Poseidon, Dals Eds kommun, Stena
Fastigheter Göteborg, Lerums kommun,
MedicHus Gbg, Mölndals kommun, Aranäs
Fastigheter Kungsbacka, Arvidsjaurs
kommun, Norrbottens landsting,
Vimmerby kommun, Familjebostäder i
GBG,

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
Madrid Spanien Center Cultural Galileo
oktober 1998 – utställningen ”Mångfald”,
fem konstnärer, Volvo som sponsor.
Maj 1998 utställning på Volvo
Personvagnar (Volvo Car Art) inbjudan.
Majornas Konstrunda 1999-2000-2001,
”Konst på väg”, Tierp 1999 inbjuden.
Galleri Scandinavia saml. Dec.-2000,
Väsby Konsthall, juryvald, tema ”Då – Nu”
hösten 2000, Galleri Panorama Art Sthlm
nov. 2001, Galleri Arvensis Åsa 2001.
Galleri Ögat Borås nov. 2002, Volvo
Personvagnar, Car Art – april 2003,
Konstrundan Majorna 2004, Galleri
Scandinavia Gbg 2004, Majornas
Konstrunda Röda Sten 2005,
Trädgårdsföreningen sept. 2005. Galleri
Pingvin, Oslo, Norge, vårvisning 2010,
Säby Gård Tjörn 2012, Vårvisning
Vimmerby kommungalleri mars 2014,
Galleri Terseus Stockholm maj 2014.

PROJEKT KONSTNÄRLIG MILJÖGESTALTNING 
Att göra entré – Ett erbjudande till fastighetsägare, företag, bostadsbolag, skolor etc. Min inriktning som bildkonstnär är
också att gestalta entréer, trapphus,
samlingslokaler, skapa trivsel och
samhörighet i bo- och arbetsmiljön.
Jag erbjuder er i form av beställningsarbete att utföra väggmålning alternativt målning på
träd duk. Att försköna den fysiska miljön både för anställda och kunder bidrager till att ge rummet en identitet – det ökar värdet av den gemensamma miljön.
Att utföra och dokumentera historiska
miljöer har blivit en av mina specialiteter som t ex väggmålningarna på Andrégatan 9 ( f d Stena Fastigheter) om gamla Göteborgs hamn. Jag kan även utföra
landskapsmiljöer och andra motiv
enligt era önskemål.
Min verksamhetsidé bygger på att jag
har god erfarenhet av att utsmycka.
Kan därför åta mig större och mindre
utsmyckningsarbeten. Välkommen att kontakta mig för ytterligare information.

REALISTISKT MÅLERI
I mitt måleri vill jag förmedla en känsla
av verkligheten, jag kallar måleriet
modern realism. Oavsett om naturen,
byggnader, interiörer, människor etc
upplevs som ”ful” eller ovanligt
”vacker”. Realismen skildrar, i korthet,
verkligheten i så hög grad som möjligt,
så som jag ser den. Jag har med stor
entusiasm ägnat mig åt att avbilda
sådant som kanske upplevs som
gammalt men ändå finns i vår närhet.
Det kan ibland upplevas som
romantiskt men också som en
uppmaning att ta vara på det enkla och
naturliga som vår skärgård, vattnet,
insjöar, kåkar, fartyg med mera. I mitt
måleri har ljuset, kontraster och ett
kraftfull måleri stor betydelse för
helheten i uppbyggnaden av motiven.

ANNAT
Erhållit Göteborgs stads kulturstipendium 1991

Är medlem i Artnet Scandinavia, www.artnet.se

Ladda ner CV som PDF